...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

หมุนเวียนใช้ หมุนวนพลาสติก กับ Won project, Won together

...

ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คุณกมล บริสุทธนะกุล ผู้ริเริ่มโครงการนี้ โดยใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล เพื่อให้พลาสติกถูกใช้หมุนวนในระบบให้นานที่สุด

...

ปัจจุบันโครงการวนได้ทำการเข้าร่วมกับอีกหลายโครงการ ทำให้จุดตั้งรับของโครงการกระจายตัวไปยังสถานที่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากการรับบริจาคพลาสติกเพื่อนำมาสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้ว ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Won ยังมีผลิตภัณฑ์ Recycling & Upcycling สำหรับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้ออีกด้วย

...
...
พลาสติกแบบไหน ที่ใช่สาหรับ ‘วน’

• ถุงพลาสติกที่ยืดได้ ไม่ว่าจะเป็นถุงหูหิ้ว, ถุงซิปล็อค หรือถุงขนมปัง

• ซองไปรษณีย์พลาสติก และพลาสติกกันกระแทก

• บรรจุฟิล์มพลาสติก

ทำอย่างไร ให้ไปถึงมือ ‘วน’

• เก็บรวบรวมพลาสติกที่ยืดได้ แห้ง และสะอาดให้มีปริมาณจานวนหนึ่ง

• นำสติกเกอร์ที่พลาสติกออกให้หมด

• บีบอัดพลาสติกให้แน่น เพื่อประหยัดพื้นที่มากขึ้น

• นำไปใส่ไว้ที่ถังวนถุง หรือส่งไปยังที่อยู่ของโครงการ

...
...
...

ที่สำคัญ!! ถุง หรือพลาสติกที่ส่งมารีไซเคิลกับโครงการ ทุก 1 กิโลกรัม มีมูลค่า 5 บาท เมื่อยอดถึง 10,000 บาท เงินจานวนนั้นจะถูกนาไปบริจาคให้แก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม และสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ รายได้ 3% จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางโครงการจะถูกนาไปบริจาคด้วยเช่นเดียวกัน ที่อยู่ : โครงการ วน‛ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 42/174 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

ที่มา : https://www.facebook.com/wontogether/?ref=page_internal

...