...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รู้หรือไม่ขยะมีกี่ประเภท

ทุกวันนี้เราทราบหรือไม่ว่ามีขยะอยู่รอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งมีประชากรมากเท่าไร ต้องมีขยะเพิ่มขึ้นตามแน่นอน หากไม่รีบช่วยกันลดขยะ ในอนาคตเราคงจะเห็นขยะเต็มบ้านเต็มเมือง ย่อมส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตตามมา แล้วอะไรบ้างที่เราเรียกว่าขยะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าขยะมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นมีอะไรบ้าง

...

ขยะแบ่งเป็น 4 ประเภท

...
...
ขยะอินทรีย์

ขยะประเภทนี้ได้แก่

- เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้ ต้นหญ้า ใบไม้หรือแม้กระทั่งเศษเนื้อสัตว์ต่าง ๆ

เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเน่าเปื่อยสามารถนำมาหมักตามกรรมวิธีเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่อไป เมื่อเราทราบแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นขยะอินทรีย์ ฉะนั้นจึงควรทิ้งให้ถูกต้องหรือสังเกตถังขยะที่มีสีเขียว
ขยะรีไซเคิล

ขยะประเภทนี้นับว่ามีประโยชน์อีกเช่นกันเพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการแปรรูปได้แก่

- ขวดน้ำ แก้วน้ำ

- เศษโลหะ เศษอลูมิเนียม

- ยางรถยนต์ กระดาษ

- กระป๋องเครื่องดื่ม กล่องนม

ซึ่งขยะประเภทนี้ถ้านำมาแยกแต่ละชนิดต่างหาก อาจจะใส่ไว้ในถุงตาข่ายเพื่อให้เห็นว่าเป็นขยะอะไรเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ สามารถนำขยะรีไซเคิลมาทิ้งให้ถูกที่ถูกทางในถังขยะสีเหลืองที่ตั้งในแหล่งชุมชนได้
...
...
...
...
ขยะทั่วไป

ขยะประเภทนี้ได้แก่

- ถุงขนมขบเคี้ยว ซองบะหมี่

- กล่องโฟม ถุงพลาสติก

- กระดาษห่ออาหารซองน้ำตาล ซองครีมเทียม

- หลอดกาแฟ

ขยะประเภทนี้มีลักษณะที่ย่อยสลายยากมาก ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่คุ้มค่านั่นเอง การกำจัดขยะประเภทนี้ต้องฝังกลบหรือการกำจัดโดยระบบเตาเผา

ขยะทั่วไปให้ทิ้งลงถังขยะสีฟ้า ที่มีวางอยู่ทั่วไปเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่

ขยะอันตราย

ขยะประเภทนี้ แบ่งเป็นขยะมีพิษ เช่น

- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

- ถ่านไฟฉาย

- กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี

- ตลับหมึก

- แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่

- ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ

- กระป๋องยาฆ่าแมลง

- เข็มฉีดยา

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ขยะติดเชื้อ เช่น

- ผ้าก๊อตสำลีเปื้อนเลือด สาเหตุที่ต้องอยู่ในประเภทขยะอันตรายนั้นเพราะมีส่วนประกอบของสารเคมีหรือเชื้อโรคอยู่ด้วยซึ่งอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จึงต้องมีการแยกทิ้งจากขยะอื่น ๆ อย่างถูกต้องและต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีเฉพาะจึงจะปลอดภัยจากสารปนเปื้อน

ดังนั้นเราต้องช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายนี้โดยสิ้นเชิงและทิ้งให้ถูกถัง ให้สังเกตถังสีส้มที่มีสัญลักษณ์ทั้งขยะมีพิษ และติดเชื้อ ซึ่งต้องแยกกัน จะทิ้งรวมกันไม่ได้
...
...
...

จะเห็นได้ว่าขยะแต่ละประเภทนั้นเราสามารถช่วยกันลดขยะลงได้ เพียงคัดแยกก่อนลงถังเพราะเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการขยะที่สำคัญ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าที่ และควรทิ้งให้ถูกถังเพื่อนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกวิธีและจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน

(ที่มาของข้อมูล คู่มือ การจัดการขยะที่ต้นทาง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )

https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=7&media_id=2448

...