...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

มาบริจาคสิ่งของเหลือใช้กันเถอะ

มูลนิธิกระจกเงา รับบริจาคของใช้ทุกประเภทและเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ยังคงสภาพดี เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกสภาพการใช้งาน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ปริ๊นเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกสภาพการใช้งาน หนังสือทุกประเภท อาหาร ยารักษาโรค เพื่อไปทำกิจกรรม Food For Friend ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Size M , L ยาสมัญประจำบ้านและอุปกร์ทางการแพทย์ เช่น รถเข็น ไม้ค้ำยันวิวแชร์ เตียงผู้ป่วย ถังอ๊อกซิเจน เป็นต้น ของบริจาคส่วนหนึ่งทางมูลนิธิจะนำไปส่งต่อกับผู้ขาดแคลนและอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนแบ่งปัน เพื่อนำรายได้สำหรับทำโครงการต่าง ๆของมูลนิธิ

หากใครกำลังมองหาสถานที่รับบริจาคสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือต้องการแบ่งปันเสื้อผ้า เช่น ชุดนักเรียนให้กับเด็กที่ยากไร้ วันนี้มีสถานที่รับบริจาคมาแนะนำเพื่อเป็นลายแทงให้กับผู้ที่สนใจ หรือต้องการบริจาคดังนี้

...

การบริจาคสิ่งของนั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว ยังช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดปริมาณการเกิดขยะอีกด้วย

...
...
ที่มาของข้อมูล

http://www.mirror.or.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=1433&auto_id=32

http://www.facebook.com/mirrorf

...