...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ภาชนะรักษ์โลก

เมื่อกระแสการรักษ์โลกเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งการโฆษณา การรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆจึงเกิดการตื่นตัว ทำให้บรรดาร้านอาหารต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะใส่อาหารที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดการย่อยสลายง่ายเมื่อเลิกใช้งานหรือบางชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่สามารถใช้แทนกล่องโฟมได้ มาผลิตเป็นกล่องอาหารได้หลากหลายรูปแบบโดยมีหลายวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

...
...
1. กล่องกระดาษใส่อาหารผลิตจากเยื่อไม้หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป
กล่องกระดาษประเภทนี้ผลิตจากเยื่อไม้หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ส่วนใหญ่มีสีขาวและสีน้ำตาลเพราะไม่มีสารเติมแต่งใด ๆ สามารถใช้แล้วทิ้งย่อยสลายง่าย นำมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเช่น อาหารสำเร็จรูป และใช้บรรจุอาหารที่เข้าตู้อบไมโครเวฟได้ โดยขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษให้มีรูปร่างตามต้องการ ทำจากวัสดุ 2 ชนิด ได้แก่ เยื่อกระดาษขึ้นรูปจากเยื่อบริสุทธิ์ และเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ทำจากเศษกระดาษใช้แล้ว
2. กล่องข้าว หรือกล่องอาหารที่ทำจากชานอ้อย
ชานอ้อยเป็นวัสดุที่มีข้อดีคือเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เอง ผลิตโดยการนำเยื่อกระดาษชานอ้อยไปผสมตีผ่านกระบวนการป้องกันน้ำรั่วซึมและขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จาน ชาม ถาด ถ้วยน้ำ และกล่องพร้อมฝาปิด บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยจะมีสีหม่นไม่ขาวสะอาดเหมือนกล่องโฟม เนื่องจากในกระบวนการผลิตจะไม่ใช้คลอรีนฟอกสีทำให้สีที่ได้ไม่ขาวสะอาดแต่จะมีการฆ่าเชื้อ
...
...
...
...
3. ถ้วยชาม หรือภาชนะใส่อาหารจากกาบกล้วย
กาบต้นกล้วย ที่หาได้ง่ายจากชุมชนเรียกได้ว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ถูกนำมาแปรรูปเป็นภาชนะใช้อาหารต่างๆ ทั้งจาน ชาม ถ้วย โดยนำไปตากแดด แล้วนำมารีดให้เรียบ ก่อนจะนำมาขึ้นรูปออกมาเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารนอกจากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย
4. จานอาหารจากกาบหมาก
กาบหมาก มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา ไม่แตกหักเสียหายง่าย สามารถใช้อุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย สามารถบรรจุของเหลวได้ไม่รั่วซึม ทนความร้อนได้ดี รวมถึงมีกลิ่นหอมและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และที่สำคัญคือ สามารถย่อยสลายได้ตามกระบวนการทางธรรมชาติ นับว่าเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่มีความพิเศษมาก
...
...
...
...
5. ภาชนะใส่อาหารจากใบไม้อื่น ๆ
ภาชนะใส่อาหารจากใบไม้อื่น ๆ เช่น ใบสัก ใบทองกวาว ใบตองหรือใบกล้วยทั้งใบสดและใบแห้ง เป็นนวัตกรรมที่มีการคิดค้นวิจัยและเริ่มผลิตภาชนะใส่อาหารจากใบไม้ต่างๆเริ่มนำมาใช้อย่างแพร่หลาย นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยทดแทนการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์และการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และช่วยลดปริมาณขยะแถมยังสร้างจุดขายให้กับสินค้าได้เช่นกัน
...
ข้อมูล :

https://hongthaipackaging.com/blog/pulp-forming-and-production/

www.mitrpholmodernfarm.com/news/2020/05/บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อกระดาษชานอ้อย

http://oknation.nationtv.tv/blog/greenocean/2011/05/05/entry-1

http://www.ocsb.go.th/upload/bioindustry/fileupload/9659-4776.pdf

http://www.thousandreason.com/post04101171011591?utm_source=thousandreason.com&utm_medium=recommend

www.veerasa.com/th/เกี่ยวกับเรา

www.mitrpholmodernfarm.com/news/2020/02/เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบไม้

...