...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

โครงการดี ‘หมีมีถัง’ จัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับชุมชน

หมีมีถัง’ ชื่อโครงการจัดการขยะสุดน่ารัก ที่นับได้ว่าเป็นธุรกิจ Start up สาหรับชุมชนที่แท้จริงจุดประกายความคิดของโครงการนี้ คือกลุ่มคนที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รวมพลชาวมาบตาพุด ที่ได้ต้นแบบมาจาก ‘เอี่ยมดี รีไซเคิล’ นอกจากจะเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย

หมีมีถังเริ่มต้นให้บริการเมื่อ 19 ม.ค. 2562
นับเป็นเวลาปีกว่าที่โครงการนี้ได้เปิดให้บริการแก่ชาวระยอง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้การจัดการขยะด้วยตัวเอง เริ่มต้นง่าย ๆ ได้จากที่บ้าน เพียงคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้จากนั้นส่งต่อให้เหล่าพี่หมี นักจัดการขยะรีไซเคิลมืออาชีพจัดการต่อได้เลย ทั้งนี้รายได้ 30 % หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะใช้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก หรือส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
...
...
...
...
เรื่องน่ารู้ทั้ง 4 ของหมีมีถัง

• หมีมีถัง คือ รถบริการจัดการ และรับซื้อขยะรีไซเคิล ที่จะมอบรายได้ให้แก่คนในชุมชน

• หมีมีถัง ให้ บริการในพื้นบริเวณใกล้เคียงเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด, บ้านฉาง จ.ระยอง

• หมีมีถัง เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

• หมีมีถัง มอบรายได้กลับคืนสู่ชุมชนมากถึง 30 %

4 สิ่งดี ๆ จากหมีมีถัง

• ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ

• ได้รายรับเพิ่มเติม

• ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการรีไซเคิล

• ได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคม

...
...
...

คัดแยกขยะง่าย ๆ เริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้าน ให้หน้าที่จัดการงานรีไซเคิลเป็นของเรา เหล่าหมี ๆ จากโครงการดี ๆ ‘หมีมีถัง’

ที่มา : Facebook : https://www.facebook.com/MHEEMETUNG

...