...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

ช้าก่อน !! ขยะอันตรายทิ้งรวมกันไม่ได้นะ

จากกระแสขยะล้นโลกทำให้หลายคนตระหนักหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าขยะบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือที่เราคุ้นกันดีคือ การรีไซเคิล แต่บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เพราะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าขยะสิ่งไหนเป็นอันตรายห้ามนำมาทิ้งรวมกันเด็ดขาด เพราะบางชนิดเรานำมาดัดแปลงใช้ต่อได้อีก

ด้วยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดขยะอันตราย
เนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีแบบไร้พรมแดน รวมไปถึงการเติบโตทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงก่อให้เกิดขยะมีพิษมากมายอย่างเช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟชนิดต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกหลายอย่างนับวันยิ่งทวีคูณ
...
...
...

อุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านี้เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งานจะเป็นขยะทันทีและมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

...
...
ดังนั้นเมื่อเครื่องใช้เหล่านี้มีการเสื่อมสภาพลง จำเป็นต้องมีการทิ้งที่ถูกต้อง
ตามระบบการจัดการขยะมีพิษ และในปัจจุบันตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนมากอยู่ในเขตกรุงเทพ ฯ จะมีถังขยะสีส้ม สำหรับขยะอันตรายไว้ต่างหาก มีการระบุไว้ข้างถังอย่างชัดเจน แต่หากสถานที่ใดหรือบ้านเรือนไม่มีถังขยะแยก ต้องทำการแยกขยะเอง เพื่อความปลอดภัย

ขยะมีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่มือถือ ถ่านไฟฉาย และหลอดไฟ

วิธีจัดเก็บและรวบรวมดังนี้

1. ถ่านไฟฉาย ควรเก็บใส่ขวดพลาสติกใสและควรใช้กระดาษกาวปิดบริเวณขั้วถ่านไฟฉาย

2. หลอดไฟ ควรห่อกระดาษป้องกันการฟุ้งกระจายของสารเมื่อหลอดไฟแตก

3. ขยะอันตรายที่มีสารพิษ ควรปิดฝาให้แน่นป้องกันสารตกค้างที่เหลือภายในจะไม่รั่วไหลออกมา

...
...
...
ที่มาข้อมูล : คู่มือแยกขยะอันตรายสำหรับเยาวชน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

http://203.155.220.230/bmainfo/activity/HazadousWaste_spreads.pdf

คู่มือการจัดการขยะที่ต้นทาง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://eservice.deqp.go.th/media/details?media_group_code=10&media_type_id=7&media_id=2448

...