...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

Green Hotel โรงแรมรักษ์โลก

จากการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวทำให้เกิดโรงแรมต่าง ๆ ขึ้นอย่างรวดเร็วและในแต่ละโรงแรมล้วนต้องใช้ทรัพยากรพลังงาน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทั้งขยะและน้ำเสียจึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองและคือสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้โลกร้อน

ดังนั้น โรงแรมต่าง ๆ จึงมีการกำหนดมาตรฐานในการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น วันนี้จะขอยกตัวอย่าง 5 โรงแรมที่ผ่านมาตรฐานโรงแรมรักษ์โลก ว่ามีการดำเนินการอย่างไรและน่าสนใจอย่างไร
...
...
โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ โรงแรมนี้ทางทีมผู้บริหารได้กำหนดนโยบายที่ต้องการให้เป็น Serve 360 Priorities ตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสามารถทำงานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและได้รับรางวัล Green Hotel ระดับทอง

มีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าฉลากเขียว การคัดเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นลดการใช้น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การบำบัดน้ำเสีย การลดและกำจัดขยะ

การจัดการเริ่มแรกของโรงแรมนี้คือ เข้าร่วมโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงานที่มีการปรับมาใช้หลอดไฟชนิด LED เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า อีกทั้งมีการบันทึกติดตามผลการลดปริมาณการทิ้งขยะของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง และพยายามสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น จัดให้มี Electrical Cars Charging station ฯลฯ
โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา
เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่มุ่งมั่นตั้งใจจนสามารถเป็น Green Hotel ระดับทอง มีภูมิทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่ติดชายทะเล ถือเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวที่ให้ความสำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานสู่โรงแรมรักษ์โลก ชนิดที่เรียกว่า จริงจังเสมือนเป็นค่านิยมขององค์กรในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน ทำให้โรงแรมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเริ่มตั้งแต่ทางเข้าของโรงแรมจะสังเกตเห็นเฟอร์นิเจอร์ ที่นำมาตกแต่งภายในบริเวณล็อบบี้จะทำมาจากไม้ ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติให้อารมณ์ผ่อนคลายและสามารถจัดวางอย่างลงตัว
...
...
ห้องอาหารของโรงแรมนี้ใช้ประตูระบบเซ็นเซอร์ เปิดและปิดอัตโนมัติจะช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานได้ดี เมื่อเข้ามาห้องอาหารนี้จะพบว่าภาชนะใส่อาหารจะทำมาจากไม้ อย่างเช่น ถาดใส่พิซซ่าและหลอดดูดน้ำทำมาจากกระดาษ ส่วนเศษอาหารจากรับประทานที่เหลือจากลูกค้า ทางโรงแรมนำมาหมักทำน้ำชีวภาพ หรือ EM เพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ บำรุงต้นไม้ โดยไขมันต่าง ๆ ผ่านการย่อยของจุลินทรีย์และดับกลิ่นก่อนนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของ Green Hotel ที่โรงแรมนี้ยึดถือปฏิบัติมาตามขั้นตอน
...
...
โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท
เกาะพีพี เป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ทำให้หลายโรงแรมหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งได้รับ Green Hotel ระดับทอง ที่ร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการชักชวนคนในชุมชน และใกล้เคียงมาเก็บขยะบริเวณป่าชายเลนรวมไปถึงชายหาดทุกวันอาทิตย์
ทางด้านผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรมงดการใช้พลาสติก 100% อย่างเช่น ขวดน้ำดื่มเป็นแบบแก้วทั้งหมด เนื่องจากโรงแรมมีโรงงานน้ำดื่มเอง ส่วนหลอดดูดน้ำใช้แบบกระดาษ จึงสามารถลดขยะและการขนย้ายได้ลดลง 30 – 40% ส่วนภาชนะที่ใส่แชมพูและสบู่ใช้วัสดุทำจากเซรามิกทั้งหมด
...
นอกจากนี้ยังมีโรงคัดแยกขยะ มีเครื่องบดขวดแก้วและพลาสติก เพื่อนำมาทำเป็นตัวหนอนปูพื้น ส่วนโรงหมักขยะอินทรีย์นำมาทำปุ๋ยและปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไว้ด้วย ที่สำคัญที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกคือโครงการปล่อยปลาการ์ตูนลงทะเลที่ทำเป็นประจำทุกปีเรียกความนิยมได้อย่างท่วมท้น นับว่าเป็นโรงแรมต้นแบบอีกหนึ่งแห่งที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
...
...
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เป็นอีกหนึ่งแห่งที่เข้าร่วมโครงการ Green Hotel กระทั่งจนได้รับรางวัล Green Hotel ระดับทอง ที่จัดทำ “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนรอบข้างมาศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็น‘ฟาร์มโฮเทล’ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าชมระหว่างเข้าพัก และร่วมทำกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติกลางเมืองโคราชเพียงแห่งเดียวที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
มีการรณรงค์ให้ลูกค้าและพนักงานช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยการปิดน้ำหลังใช้เสร็จ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ขึ้น-ลง 1 ชั้นโดยใช้บันได และใช้สินค้าจากผู้ผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำยาเคมีต่าง ๆ ใช้สินค้าที่มีฉลากแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากรับรองต่าง ๆ

อีกทั้งนำเศษสบู่ที่เหลือมาใช้แช่ผ้าสกปรก เลือกใช้ภาชนะใช้ซ้ำหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์เช่น การใช้ตะกร้า หรือภาชนะใส่วัตถุดิบแทนการใช้ถุงพลาสติก และมีส่วนช่วยชุมชนให้นำสินค้ามาขายได้ในโรงแรม เพื่อเป็นสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจของชุมชนให้มั่นคงต่อไป

โรงแรม เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท แวดล้อมไปด้วยทะเลสวยสดใสตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Green Hotel ได้รับรางวัลระดับทอง โรงแรมแห่งนี้ให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มกิจการโดยใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน 100 % รวมถึงมีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำน้ำกลับมาใช้รดต้นไม้ เป็นการประหยัดทรัพยากร และลดการปล่อยน้ำเสียอีก ทั้งมีการแยกขยะเป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปทำที่บ้านอีกด้วย
...
...

โรงแรมแห่งนี้มีระบบการจัดการขยะ การกำจัดไขมันจากครัว ซึ่งมีการดักไขมันไม่ให้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียตั้งแต่เริ่มแรก การคัดแยกขยะนำไปรีไซเคิล นำขยะอินทรีย์ไปทำน้ำหมักจุลินทรีย์หรือ EM และยังทำแปลงผักสวนครัวเพื่อนำมาปรุงอาหารให้กับพนักงานด้วย

...

ทั้ง 5 โรงแรมนี้มีความมุ่งมั่นในการจัดทำโรงแรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับอากาศบริสุทธิ์ ได้รับความสะดวกสบาย สะอาดถูกสุขหลักอนามัย สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรมย่อมมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มาของข้อมูล : https://www.facebook.com/deqpth/posts/3479534992077583

ที่มาของข้อมูล : https://www.facebook.com/deqpth/posts/3488840004480415

ที่มาของข้อมูล : https://www.facebook.com/deqpth/posts/3479534992077583

ที่มาของข้อมูล : https://www.facebook.com/deqpth/posts/3444845485546534

ที่มาของข้อมูล : https://www.facebook.com/deqpth/posts/3418242498206833

...