...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

แคมเปญดีประจําปี เปลียนพลาสติกให้เป็นบุญ

‘Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ’หัวข้อรณรงค์ล่าสุดจากวันสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้เปิดตัวโครงการ ‘เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ’ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในสังคมไทย

...
การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทําให้มีขยะพลาสติกจาก Food Delivery เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพลาสติกใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic) ที่ทางโครงการต้องการรับบริจาค เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมไปถึงปริมาณของขยะในทะเล
ส่งต่อให้สุดปัง!
บริจาคพลาสติกให้ถูกถัง แยกให้ถูกประเภท เปลี่ยนพลาสติกยืดได้ให้เป็นบุญ เมื่อคุณเจอถังวนถุงจากโครงการมือวิเศษ x วน ร่วมบริจาคพลาสติกยืดได้ (Stretchy Plastic) ผ่านทางถังวนถุง ได้บุญจากการช่วยเหลือมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงพลาสติกจะถูกนําไป Upcycling & Recycling เพื่อให้ถูกหมุนวนอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด ช่วยเพิมคุณค่าการใช้งาน ให้นานมากยิ่งขึ้น
...
...
...
...
เปลี่ยนพลาสติกแข็งให้เป็นบุญ
เมื่อคุณเจอถังเติมบุญจากโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านในส่วนของพลาสติกแข็งที่ผ่านการทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว สามารถร่วมบริจาคได้ที่ถังเติมบุญ เพื่อให้ทางโครงการส่งต่อให้เป็นวัตถุดิบในการผลิต จีวรรีไซเคิลวัดจากแดง และชุดหมีให้หมอ (ชุด PPE) รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต Product Upcycle อื่น ๆ อีกด้วย

ภาคีเครือข่ายเสริมทัพ ร่วมตั้งจุดรับคืน Single-use plastic หน่วยงานราชการ (ภาครัฐ) มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน (ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ) เครือข่ายโครงการพิเศษเติมบุญ หมุนเวียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อนํารายได้ไปบริจาคให้กับกลุ่มอาสาสมัคร,ชุมชน, วัด และโรงเรียน

ข้อมูล:

https://www.deqp.go.th/new/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B9%80/

...