...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

4 แนวคิดผลิตเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก

...

การผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนั้น ล้วนแต่ใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมาก หลาย ๆ แบรนด์จึงหันมาให้ความสนใจกับการ D.I.Y. และรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงการใช้วัสดุและต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง IKEA เองเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เล็งเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้ปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตให้มีแนวคิดของ zero waste มากยิ่งขึ้น

1. ศึกษา คัดสรร
ให้ความสําคัญกับทุกวัสดุนําวัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นสินค้า ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้ พลาสติก PET, เศษผ้า หรือเศษไม้ มาทําการ Upcycling ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
2. ออกแบบอย่างมีสไตล์
สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ไปได้อย่างหลากหลาย ทั้งสวยงามฟังก์ชันเหมาะสม
...
...
...
...
...

3. กระบวนการผลิต

ที่มาจากพลังงานสีเขียวจากแสงอาทิตย์ และพลังงานลมมาเป็นพลังงานทดแทน มาใช้ในการผลิตสินค้า

4. ลดขยะ

เกิดจากหีบห่อวัสดุกันกระแทก รวมถึงบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เปลืองพื้นที่โดยใช่เหตุ

ดังนั้น อิเกียจึงเป็นอีกแบรนด์ที่ใช้แนวคิด Zero waste ทั้งในส่วนของการนําทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ และการรีไซเคิลวัสดุสําหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชินใหม่ ให้เหลือขยะน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากจะลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพ และอ้างอิง

https://bit.ly/2DSoXv4

https://bit.ly/30WR6tH

https://bit.ly/3iENhiY

https://web.facebook.com/IKEAThailand/?_rdc=1&_rdr

...