...
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

3 ไอเดียสุดเจ๋ง!! เปลี่ยนกาบมะพร้าวเป็นอะไรได้บ้าง?

ปัญหาคาใจของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าว อาจจะคิดไม่ตกว่าจะใช้ประโยชน์จากกาบมะพร้าวอย่างไรต่อไปดี ในเมื่อส่วนนี้ของพืชสารพัดประโยชน์อย่างมะพร้าว กลับกลายเป็นส่วนที่มีประโยชน์น้อยที่สุด หลายคนเลือกจัดการโดยการเผาทิ้ง แต่การเผานันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนที่เรากําลังประสบอยู่ในทุกวันนี้

...
...
กาบมะพร้าวนั้นสามารถกันความชื้นได้ดี
เกษตรกรหลายคนจึงนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปลูกพืช ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือใช้คลุมหน้าดิน เพื่อกักเก็บความชื้นนั่นเอง ลองมาดูกันดีกว่าว่ากาบมะพร้าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง
วัสดุเพาะกล้า เพิ่มมูลค่าให้กาบมะพร้าว
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นํากาบมะพร้าวมาผสมกับปุ๋ยหมัก จนทําให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเพาะกล้า เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กาบมะพร้าวได้ดีทีเดียว
...
...

ดินนาหม่อม ดินคุณภาพดี ฝีมือเกษตรกรไทย

คุณอมร ตรีรัญเพ็ชร ผู้ที่มองเห็นคุณสมบัติของกาบมะพร้าว จึงได้เกิดไอเดียผลิตดินคุณภาพที่ใช้ชื่อว่า ‘ดินนาหม่อม’ ขึ้นมาเพื่อจําหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจดินสําหรับเพาะกล้าโดยดินนาหม่อมนั้นมีคุณสมบัติต่างจากดินทั่วไปคือ สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีแร่ธาตุอาหารที่เหมาะสม และมีจุลินทรีย์ที่ช่วยให้พืชงอกงาม คุณอมรได้นําหน้าดิน, กาบมะพร้าวแห้งสับ, ขุยมะพร้าว, ขี้เถ้าแกลบ, มูลสัตว์ และนํ้ามันชีวภาพมาผสมกัน ก่อนที่จะบรรจุใส่ถุง และจําหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ
...
...
...
กาบมะพร้าวอัปเกรด เป็นไม้พาเลตคุณภาพดี
Michiel Vos เจ้าของไอเดียไม้พาเลตจากกาบมะพร้าว หรือที่ถูกเรียกในชื่อ Cocopallets ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน สามารถรับนํ้าหนักได้ดี กันไฟ และกันความชื้น เหมาะสําหรับใช้เป็นแท่นวางสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

โดย Michiel Vos รับซื้อกาบมะพร้าวมาจากเกษตรกร จากนั้นจึงใช้กาบมะพร้าวบด ผสมกับลิกนิน แล้วจึงขึ้นรูปเป็นแท่นวางสินค้า โดยออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ประหยัดเนื้อที่และรับนํ้าหนักได้ดีถึง 3,000 กิโลกรัม

นอกจากการแปรรูปกาบมะพร้าว เพื่อนํามาใช้ทางการเกษตรแล้วนั้น การต่อยอดให้เป็นไม้พาเลต นับได้ว่าเป็นไอเดียที่เป็นการ Upcycling ได้ดีทีเดียว

ในอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นการแปรรูปกาบมะพร้าวในรูปแบบอื่น ๆ และกาบมะพร้าวจะไม่ถูกมองว่าเป็นขยะทีต้องเผาทิ้งอีกต่อไป

ภาพ และข้อมูล

https://www.cocopallet.com/

https://bit.ly/3h4Rb4f https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_109991 https://bit.ly/3iN6RcT

...